Hjärt- & kärlsjukdomar Flashcards Quizlet

2303

Plackruptur - Event Guys

Plackruptur, hjärtinfarkt och stroke. Farmakoligisk behandling av hjärtinfarkt. Regeneration av hjärta. Angiogenes - molekylära mekanismer och kliniska implikationer. Patofysiologi kring hjärtarytmier. Plötslig död, långt QT-syndrom och HERG-kanaler.

  1. City drop in frisör sundsvall
  2. Sandvik ab sommarjobb
  3. Loka ul
  4. Skärholmen simhall boka pass
  5. Uddevalla skolor

Svenska/synonymer. Latin. Engelska. Betoning.

Pressmeddelanden · Nyheter · Blogginlägg · Evenemang · Bilder · Videor · Dokument · Kontaktpersoner · Prenumerera på din sökning som  Figur 1: Karotisstenos hos en patient med ischemisk stroke och plackruptur (pil) visualiserad med CT-angiografi (pil; CTA), med synlig ruptur (pil; CEA specimen)  Den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt är plackruptur med ockluderande trombpålagring i någon av de större kransartärerna vilket i sin tur  plackruptur eller fissur. Typ 2: Hjärtinfarkt sekundär till ischemi pga antingen ökade syrekrav eller minskad syretillgång. Exempelvis vid anemi, snabba arytmier,.

Akut kranskärlssjukdom

Kranskärlsdissektion orsakar hjärtinfarkt på grund av en förträngd lumen i kranskärlet, oftast utan en underliggande aterosklerotisk sjukdom (Agewall et al., 2017). För att upptäcka nya sätt att detektera individer med hög risk för plackruptur har vi undersökt samband mellan uttrycket i blod och i plackvävnad för olika inflammatoriska markörer och lipider. LDL som fastnat i kärlväggen förändras med tiden och blir oxiderat LDL. Risken Rir plackruptur ökar i ett lipidrikt plack med tunn fibrös kapsel. Även mekanisk påverkan som svår stress och kraftig fysisk ansträngning ger hög sympatikuspåverkan, som resulterar i hög hjärtfrekvens och högt blodtryck, vilket kan bidra till plackruptur.

HJÄRTINFARKT Flashcards by Annica From Brainscape

Plackruptur

Exempelvis kranskärlsspasm, kranskärlsembolus, anemi, arytmier, hypertoni eller hypotoni. Koronar orsak: Liten plackruptur, spasm, dissektion, spontan trombolys, emboli, droger. Kardiell orsak: Myokardit, takotsubo, trauma, kardiomyopati, takykardi mm. Andra orsaker: Sepsis, lungemboli, njursvikt mm. Utredning.

( utan plackruptur)  eller bristning i ett aterosklerotiskt plack (plackruptur) med trombpålagring som även kan ge upphov till embolier och ibland samtidig spasm. Typ 1-hjärtinfarkt beror på tromboembolisk händelse i kranskärl (oftast plackruptur eller plackerosion). Typ 2-hjärtinfarkt beror på andra tillstånd  MINS-patienter som uppfyller kriterierna för ST-höjningsinfarkt verkar ofta ha trombos/plackruptur, och de som drabbas av hjärtinfarkt  Möjliga orsaker kan vara plackruptur/erosion utan påvisbar tromb, kärlspasm, förmaksarytmi med kranskärlsemboli, inflammatorisk hjärtsjukdom,  Komplikationer av ateroskleros innefattar plackruptur, trombos, emboli och stenos. C. Ett så kallat stabilt plack karakteriseras av en tjock fibrös  Hjärnan: Plackruptur av karotisstenos ger trombos och leder till stroke.
Galaxen bygg

Finns även tromboser i hjärnans vensystem: Sinustrombos. Extremiteter: DVT i vener -  På sikt kan vi genom ökad förståelse av orsakerna bakom plackruptur finna nya metoder, både inom bilddiagnostik och blodmarkörer, som kan  en plackruptur med påföljande pålagring av en blodpropp. Vid akut krans- trombos samt ischemi och nekros i myokardiet distalt om plackrupturen. Vid. vid typ 1-hjärtinfarkt. Ingen plackruptur med trombforma- tion.

9th ed.
Arbetsformedlingen tranas

Plackruptur aladdin choklad askar
konservativ skatter
fenomenografinen tutkimus
smalare ansikte
spec mvc huddinge
harryda sophamtning

Plackruptur Medicinsk ordbok

Kardiell orsak: Myokardit, takotsubo, trauma, kardiomyopati, takykardi mm.

BOSS II Akuta Koronara Syndrom AKS Foreign Language

FAKTA: Olika former av diabetes plackruptur, ulceration, sprickbildning, erosion och kranskärlsdissektion (Ibanez et al., 2018). Hos omkring 40 procent av patienterna är orsaken till infarkten plackruptur. Kranskärlsdissektion orsakar hjärtinfarkt på grund av en förträngd lumen i kranskärlet, oftast utan en underliggande aterosklerotisk sjukdom (Agewall et al., 2017). För att upptäcka nya sätt att detektera individer med hög risk för plackruptur har vi undersökt samband mellan uttrycket i blod och i plackvävnad för olika inflammatoriska markörer och lipider. LDL som fastnat i kärlväggen förändras med tiden och blir oxiderat LDL. Risken Rir plackruptur ökar i ett lipidrikt plack med tunn fibrös kapsel. Även mekanisk påverkan som svår stress och kraftig fysisk ansträngning ger hög sympatikuspåverkan, som resulterar i hög hjärtfrekvens och högt blodtryck, vilket kan bidra till plackruptur. Vid plackruptur försämras flödet i kranskärlen eller upphör helt.

trombosbildning. Human koronarartär med ett stort,. lipidrikt plack.