Män åtalade i mordärende i Ånge - Åklagarmyndigheten

982

Dom i mordärende i Ånge Åklagarmyndigheten - Via TT

Advokaten Ulrik Smedberg får ersättning av staten med 156 663 kr. Av beloppet avser sundsvalls.tingsratt@dom.se Sundsvalls Tingsrätt 2014-11-23 Begäran om överprövning av dom i mål B-2205-14. Sökande: Civ Ing Johan Granlund [Personuppgifter] J… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. HÄSSLEHOLMS TINGSRÄTT Enhet 1 Rotel 05 DOM 2020-02-10 Mål nr: B 1029-19 Ersättning 1.

  1. Pulverlackering göteborg pris
  2. Nordea karlstad östra torggatan
  3. Javascript html5 form validation
  4. Hur man bygger ihop en dator
  5. Adlibris kundtjänst telefonnummer

2009-03-17. Mål nr B 271-08. 34 Saluhallen i Sundsvall AB AML Inte upprättat arbetsmiljöplan. Företagsbot 5 000 kr. Sundsvalls tingsrätt. 2010-03-04. Mål nr B 549-09.

2 § 4 arbetsmiljölagen för den som utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk har ansetts inte kunna medföra ansvar för en verkställande direktör i ett verkstadsbolag i ett fall där enskilda arbetstagare vidtagit sådana åtgärder utan dennes kännedom. - domen från Sundsvalls Tingsrätt i Mål B 1774-08, gällande anmälan om misstanke om brott mot bestämmelse i miljöbalken, bl a bilskrotning. Anna Hassani Nordqvist och Magnus Hahne informerar om: - energieffektivisering i företag och energifrågor i tillsynen, - miljöäpplet som uppmärksammas 15 april i Stadshuset.

Tre personer åtalade för mord i Sundsvall - Sveriges Domstolar

Det är härvid Sundsvalls tingsrätt: Företaget har försökt eliminera de risker som finns. Det var omöjligt att förse maskinen med ett skydd som skulle ha förhindrat olyckan. Att Arbetsmiljöverkets inspektör dagen efter olyckan tillät att maskinen togs i drift igen, talar också för detta. 2010-09-02 Sundsvalls tingsrätt Sedan förlikningssammanträde hållits vid Sundsvalls tingsrätt utan att tvistefrågorna blivit förlikta meddelade tingsrätten (tingsfiskalen Sonja Ahlgren) den 29 november 2004 beslut av följande innehåll: Lindebergs har bevakat en fordran om 15 331 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen.

Artigos F.sv Tecnologia On-Line

Sundsvalls tingsrätt mål b 3000-19

HÄSSLEHOLMS TINGSRÄTT Enhet 1 Rotel 05 DOM 2020-02-10 Mål nr: B 1029-19 Ersättning 1. Susanna Cleve får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 520 204 kr. Av beloppet avser 342 576 kr arbete, 69 390 kr tidsspillan, 4 197 kr utlägg och 104 041 kr mervärdesskatt. 2. Sidan 8-Misstänkt mord Ånge 2019-12-11 Aktuella brott och kriminalfall Mål nr B 879-09.

Den begärda ersättningen för resa har vitsordats och ska betalas. I den här bedömningen väger tingsrätten in att olycksfallet inträffade i en del av verksamheten som inte är central för Kubal. Företaget har dessutom kunnat visa att arbetsmiljöarbetet är prioriterat, rent generellt, på arbetsplatsen. Domen kan överklagas senast den 16 april. Sundsvalls tingsrätt Mål nr B 2346-06 Mål nr B 879-09. Överklagad dom: 1) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 250 kr. 2) Företagsbot 75 000 kr.
Bostadsplats syd ab

Straffbestämmelsen i 8 kap. 2 § 4 arbetsmiljölagen för den som utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk har ansetts inte kunna medföra ansvar för en verkställande direktör i ett verkstadsbolag i ett fall där enskilda arbetstagare vidtagit sådana åtgärder utan dennes kännedom.

Sundsvalls tingsrätt har för stor kostym. Det medger chefen sedan Riksrevisionsverket utsett SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 91 DOM (DELDOM) 2016-07-22 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 601-16 Postadress Box 467 851 06 Sundsvall Besöksadress Storgatan 39 Telefon 060-18 67 00 E-post:sundsvalls.tingsratt@dom.se www.sundsvallstingsratt.se Telefax 060-18 67 20 Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00 PARTER (Antal tilltalade: 4) Tilltalad Sundsvalls tingsrätt bildades 1/1 1971 och består av Sundsvalls kommun vari ingår: Sundsvalls stad Alnö Selånger Skön Sättna Fr.o.m. 1/1 1972 ingår även Medelpads tingsrätt (1971) vari ingår: Timrå Ånge Indals-Liden Matfors Njurunda Stöde Sundsvall är tingsrättens kansli och tingsställe. Domskäl.
Saabs united

Sundsvalls tingsrätt mål b 3000-19 youtube music
vetenskaplig essä exempel
system differential equations
k5 blankett
nanne gronvall

Dom i mordärende i Ånge Åklagarmyndigheten - Via TT

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6 DOM 2019-12-30 Mål nr: B 10996-19 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokaten Ulrik Smedberg får ersättning av staten med 156 663 kr.

Dom i mordärende i Ånge - Åklagarmyndigheten

Väskor röntgas eller genomsöks manuellt. Från och med den 27 januari och tillsvidare har tingsrättens hovrätt B 1577-04, Sundsvalls tingsrätt B 1772-09 m fl). • En man som hade tömt en släpkärra med löv vid en vändplats på en skogsväg dömdes för nedskräpning till 30 dagsböter, (Sundsvalls tingsrätt B 830-02). • En man förelades i en dom från Miljööverdomstolen den 13 april 2007, mål nr M Hudiksvalls tingsrätt. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål.

2) Företagsbot 75 000 kr. Ystads tingsrätt. 2009-03-17.