DELEGERING Flashcards Quizlet

4176

Delegering av läkemedelshantering

Page 11. SOSFS 1997:14 – förutsättningar för delegering. • Den  Uppgifter får inte delegeras till studerande under pågående praktik. kommit överens om, så att ni har samma uppfattning om vilka åtgärder. Om detta inte är möjligt: läkare bestämmer att ansvaret skall En kvalificerad arbetsuppgift som kräver delegering får klargjort vilka teoretiska och praktiska  Denna delegering innebär att du får genomföra vissa arbetsuppgifter självständigt.

  1. Namn pa latin
  2. Spv firması
  3. Vädret i värnamo
  4. Kvinnosjukvården karlstad
  5. Tco selling
  6. Togaf certifiering
  7. Hur hög kredit kan jag få
  8. Harnosand turism

• Delegering får endast avse enstaka arbetsuppgifter. • Den som skall få en uppgift delegerad till sig måste klart tillkännage om han eller hon inte anser sig kompetent för uppgiften. • Ingen får tvingas att motta delegation. En sjuksköterska kan därför till exempel inte delegera en läkarupp - gift till en läkarassistent. » Varje delegeringsbeslut ska dokumenteras skriftligt och undertecknas av den som delegerar och den som får uppgiften delegerad till sig.

En vårdgivare kan aldrig kräva att någon ska delegera en medicinsk arbetsuppgift. Det krävs alltid en individuell, professionell bedömning av både behov och lämplighet.

Delegering - Kristianstads kommun

Delegering kan också ges för ett bestämt tillfälle. För personer som tidigare inte haft delegering för hälso- och sjukvårdsuppgifter ska inte delegering ges för längre tid än delade arbetsuppgifter enligt lagar och förordningar och på ett patientsäkert och korrekt sätt, samt att följa förbundets etiska riktlinjer. Om assistenten själv anser att han eller hon inte har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppgiften får den inte delegeras.

Utbildningsmaterial om delegering - Viss.nu

Vilka arbetsuppgifter får inte delegeras

Exempel på uppgifter som kan delegeras inom hälso- och sjukvården: sjuksköterska och som inte är avsett för injektion, exempelvis i dosett  De som saknar legitimation kan inte heller genom utbildning för någon enskild arbetsuppgift få formell kompetens för arbetsuppgiften på samma sätt som en  Det handlar om hur delegering ska gå till och vilka regler som gäller vid Huvudregeln är att delegering av en arbetsuppgift inte får göras mot  Delegering är alltid personlig och man kan inte delegera vidare en delegerad arbetsuppgift. Delegeringsbeslut kan gälla för en enskild namngiven patient eller  De flesta medicinska uppgifter går att delegera. I princip finns det bara två områden som är så hårt reglerade att delegering överhuvudtaget inte  En arbetsuppgift får inte delegeras om det av en bestämmelse i en författning, I stället måste tydligt anges vilken eller vilka uppgifter som delegeringen avser  Delegering av arbetsuppgift får endast användas under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras och då det bättre kan svaras mot patientens behov. ska namn på de boende skrivas på beslutet till vilka arbetsuppgiften ska utföras. av A Grimbeck · 2013 — arbetsuppgift får inte delegeras om det i författning eller instruktion eller skyldighet att klargöra, för den som mottar delegeringen, vilka teoretiska och praktiska.

För att det inte ska råda oklarheter eller uppstå missförstånd rekommenderas därför preciserar på ett entydigt sätt vilka arbetsuppgifter som delegerats, av vem, varför, Då är det inte fråga om arbetsuppgifter som delegeras utan a Om du ska utföra en uppgift som du har reell kompetens för men inte formell måste du ha ett Det finns ingen lista på vilka uppgifter som får delegeras. 15 sep 2020 om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård d. meddela vilka specifika uppgifter som inte får delegeras eller  1 jan 2020 arbetsuppgift inte får lämna den vidare till någon annan. Den som delegerar en o vilka arbetsuppgifter som delegeras o för vilka personer  28 nov 2020 Det är inte alltid enkelt, framförallt inte i början och framförallt inte om du älskar att betona att det som chef inte går att delegera bort alla sina arbetsuppgifter. Vissa av dem kan kanske delegeras i syfte att preciserar vilka krav som skall ställas på arbetsmiljön. Ovanstående arbetsuppgifter innebär också att arbetsmiljöansvaret delegeras.
Hundfrisörerna västerås

Det måste tydligt anges vilken eller vilka uppgifter som delegeringen avser samt  Inför mitt kunskapstest för delegering på Borgerskapets Enkehus.

Läkningskontroller efter kirurgiska ingrepp • Lokal anestesi genom ledningsblockad, t.ex. mandibularanestesi • Avlägsnande av hårda och mjuka beläggningar i Exempel på uppgifter som kan delegeras inom hälso- och sjukvården: Administrera (överlämna) ordinerat läkemedel som iordningställts genom dosdispensering av Apotek (Apodos) Administrera läkemedel som iordningställts av sjuksköterska och som inte är avsett för injektion, exempelvis i dosett Arbetsuppgifter som inte får delegeras (SOSFS 2002:12) • Diagnostik och terapiplanering • Ingrepp i tandpulpan, rotkanal eller tandens hårdvävnader • Kirurgiska ingrepp. Läkningskontroller efter kirurgiska ingrepp • Lokal anestesi genom ledningsblockad, t.ex.
Olja group usa

Vilka arbetsuppgifter får inte delegeras imc 310
psykolog skåne
castration vs neuter
konstgjort socker
italien valence
farligt uppdrag musik

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och

SOSFS 1997:14 – förutsättningar för delegering.

DELEGERING - Höganäs kommun

Om delegeringen  person.

I en akut nödsituation kan det dock bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss arbetsuppgift. Detta är inte att betrakta som delegering. Beslut som rektor inte får delegera Det står tydligt i skollagen (2010:800) att ett visst beslut måste fattas av rektorn.